Scheldekaaien worden park

Het masterplan van de Scheldekaaien gaat de publieke ruimte aan de Gedempte Zuiderdokken voorgoed veranderen. De drie belangrijkste pijlers zijn: een nieuwe groene parkzone in de stad creëren, de kaaimuren stabiliseren en de waterkering verhogen. 

De publieke ruimte wordt heringericht tot groene ruimte waarin ontspannen en genieten centraal staat. Er worden parken, openbare ruimtes, amfitheaters, evenementenzones, enzovoort aangelegd. De parkings komen onder de publieke ruimte te liggen en het autoverkeer wordt over een eenrichtingsrijbaan geleid.

De kaaimuur wordt gestabiliseerd en hersteld en vormt een eerste buffer tussen het water en de stad. De waterkering wordt met 90 centimeter verhoogd en beschermt zo de stad tegen mogelijke overstromingen.

De heraanleg verloopt in verschillende fasen. Meer info over de faseringswerken vind je hier terug.