Tijdelijke verkeershinder door werken aan Zuidpark

Je hebt het misschien al gemerkt: de werken aan het tweede en derde deel van het Zuidpark zijn volop aan de gang. Momenteel wordt er tussen de Gilisplaats en de Museumstraat hard gewerkt en gisteren startte de aannemer ook de werken aan de heraanleg van de Vlaamsekaai tussen de Scheldestraat en de Museumstraat. De komende maanden zal je in de buurt dus rekening moeten houden met afgesloten straten en een gewijzigd circulatieplan.

Circulatieplan (afbeelding: slimnaarantwerpen.be)

Aangepaste verkeerssituatie

Tussen de Gillisplaats en de Museumstraat zijn de Vlaamsekaai en Waalsekaai opnieuw bereikbaar. Onder de grote grasweide werd een ondergrondse buffer voor regenwater aangelegd. Daardoor wordt, bij hevige regen in de toekomst, het water opgevangen om wateroverlast in de wijk te vermijden. De parkaanleg boven op de buffer is ondertussen volop gestart. Er worden ook 2 grote waterbassins uitgegraven die het water van de Vlaamse- en Waalsekaai opvangen. Aan de ene zijde komen grote zittreden, aan de andere zijde komt oeverbeplanting. Het park in deze zone is klaar tegen de lente van 2023.

In de zone tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat worden de komende maanden speeltuinen, een hondenloopzone, een speelfontein en een pergola aangelegd. Momenteel zijn in deze zone de nutswerken aan de gang. De heraanleg van de Vlaamsekaai en de Waalsekaai in deze zone zal vermoedelijk tot de zomer van dit jaar duren. Tijdens de werken is er aan beide kanten geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Ook de horecaterrassen tussen de Scheldestraat en de Museumstraat sluiten tot de zomer.

In de zomer van 2023 zijn de Vlaamse- en Waalsekaai afgewerkt. De oplevering van het afgewerkte Zuidpark is voorzien tegen de lente van 2024.