Op naar tien keer meer groene energie

Kind met grote zonnebril kijkt naar de zon

Antwerpen heeft heel wat duurzaamheidsprojecten in het vooruitzicht. Hiermee wil de stad zich in de toekomst onafhankelijk maken van kernenergie. Zo hebben zonnepanelen zonder subsidies ook nog een toekomst en worden er overal in de provincie Antwerpen windmolens geplaatst. Nieuw Zuid is met zijn warmtenet een ander mooi duurzaamheidsproject in Antwerpen. 

Meer vermogen met zonne-energie

In Vlaanderen zijn het niet de windmolens, maar is het zonne-energie die de meeste energie aanlevert. Volgens het VREG was begin juni het vermogen aan zonne-energie 2135 megawatt. Dit is bijna vijf keer zoveel als de 440 MW die in Vlaanderen door windmolens werd opgewekt. Minstens 55 van deze molens bevinden zich in provincie Antwerpen en zijn samen goed voor zo’n 114 MW. Bovendien zijn er ook nog heel wat molens in aanbouw.

In het Antwerpse havengebied is men begonnen met de ontwikkeling van vijf reusachtige molens. Tegen 2020 worden in Vlaanderen zo’n 800 windturbines geïnstalleerd.

Bio-energie met organisch afval

Naast windmolens zijn er nog andere duurzame energiebronnen. Zo vormt bio-energie door het verbranden van organisch afval een duurzame bron van energie. Momenteel wordt zelfs 50 procent van de hernieuwbare energie opgewekt door biomassa. Dit gebeurt vooral door het opstoken van houtafval en pallets in kolencentrales.

Energie uit de aardbodem

Een andere vorm van duurzame energie is geothermie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de warmte die zich in de aardbodem bevindt. De Kempen hebben hiervoor de ideale aardlagen. Algemeen directeur van ODE Bart Bode schat dat men maximaal binnen 10 jaar zal kunnen beginnen met het opwekken van energie via geothermie.

Warmtenetten

Op Nieuw Zuid, de nieuwe woonsite in Antwerpen, zal men gebruik maken van warmtenetten. Die zullen instaan voor de verwarming van zo’n 2000 nieuwe woningen. Deze wijkwarmte wordt aangeleverd door een aantal industrieën en het havengebied. Deze warmte bedraagt zo’n 80°C en heeft enorm veel potentieel. In het beste geval kan hier de volledige stad Antwerpen worden verwarmd.

 

Bron: Fluxys, 19 augustus 2014.