Werken aan de Gedempte Zuiderdokken zijn weer opgestart

Meer dan een jaar lagen de werken aan de Gedempte Zuiderdokken stil, maar daar komt verandering in: de aannemer heeft zopas van de rechtbank groen licht gekregen om door te gaan met de werken. Hij is momenteel bezig met de voorbereidende werken voor de ondergrondse parkeergarage.

Aanleiding voor het stilleggen van de werken was een juridisch geschil met de buurtbewoners, die zich niet konden vinden in het oorspronkelijke plan voor de Gedempte Zuiderdokken. Eerder dit jaar kwam de stad met een aangepast plan op de proppen en bereikte ze een akkoord met de bewoners. Nu ook het juridische verhaal is afgerond, kunnen de werken opnieuw van start gaan.

In eerste instantie voert de aannemer de voorbereidende werken uit voor de bouw van de ondergrondse parking Steendok, waarvan de eigenlijke bouw al in het voorjaar van 2020 kan beginnen. Ook op de planning voor het voorjaar: de heraanleg van de  Cockerillkaai en de Van der Sweepstraat. De parkeergarage moet in het najaar van 2020 helemaal klaar zijn zodat de eerste fase voor de aanleg van Park Dok Zuid van start kan gaan.

Saillant detail in het nieuwe plan voor de Gedempte Zuiderdokken is dat de Waalse Kaai een woonerf moet worden, waar de maximum snelheid 20 kilometer per uur is. Op die manier wordt er meer ruimte vrijgemaakt voor voetgangers en fietsers en wordt het gebied ontmoedigd als sluiproute voor autoverkeer.

Kom naar de infomarkt over de Gedempte Zuiderdokken op 6 december!

Op vrijdag 6 december 2019 vindt er een infomarkt plaats over de nieuwe plannen en het verloop van de werken. Geïnteresseerd? Rep je dan tussen 17u. en 20u. naar het Zuiderpershuis. Vanaf 17u.30 zijn Koen Kennis, schepen bevoegd voor mobiliteit, financiën en middenstand, en Annick De Ridder, schepen bevoegd voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening, aanwezig om op je vragen te antwoorden.