Stadswonen steeds populairder

Avondbeeld Zuiderzicht op Nieuw Zuid te Antwerpen

Vergeet de grijze woonkazernes en anonieme straten. De nieuwe stad bruist. De stadsontwikkeling van de toekomst is innovatief en groen. Steeds meer mensen kiezen voor Antwerpen, het toonvoorbeeld van duurzame stadsplanning.

Antwerpen groeit

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun leven uit te bouwen in de stad. In Europa leeft reeds 75% van de bevolking in steden en dit aandeel blijft stijgen. Ook Antwerpen groeit. We verwachten in onze stad namelijk een bevolkingsgroei van 10% tegen 2030. Een groei die deels opgevangen wordt door stadsuitbreidingen als Nieuw Zuid. De duurzame, groene en gemengde woonsite beantwoordt niet alleen aan de noden van de toekomst, maar vormt ook een voorbeeld voor andere Vlaamse steden.

De Stad als trendsetter

De verscheidenheid van de stad trekt heel wat jonge talenten aan en vormt zo een motor van creativiteit. Hierdoor ontstaan er innovatieve pop-ups, designbureaus en vernieuwende initiatieven waarin Antwerpen de trends zet.

Park op Nieuw Zuid site te Antwerpen

Mobiliteit steeds beter

De mobiliteit voor fietsers en voetgangers in de stad wordt steeds beter. De aanleg van de fietsbrug tussen het Eilandje en Park Spoor Noord is hier een mooi voorbeeld van. Ook het aantal bus- en tramverbindingen neemt toe. Verder ligt alles op een boogscheut van elkaar, waardoor alles meer bereikbaar is en de wagen overbodig wordt.

Steeds meer groen

Er komt steeds meer natuur in de Koekenstad. Denk maar aan de straten en pleinen die steeds groener kleuren. Er worden meer parken aangelegd, zoals Park Spoor Noord en de Gedempte Zuiderdokken die in de toekomst één groot park worden. Nieuwe woonbuurten krijgen een uitgebreid landschapsontwerp, en worden niet langer volgebouwd zoals dat in het verleden wel vaak het geval was.

Duurzaam wonen

De ecologische bewustwording neemt toe. Onze huizen zijn steeds beter geïsoleerd, de bouwmaterialen worden duurzamer. De CO2-uitstoot neemt af door een verbeterde infrastructuur voor voetgangers en fietsers en er worden steeds nieuwe duurzame oplossingen gezocht. Zo helpt Nieuw Zuid Antwerpen klimaatneutraal te worden tegen 2050 via de aanleg van een omvangrijk eigen warmtenet.