De ideale buurt maakt gelukkig

Vrouw met koptelefoon in het park

Onderzoek toont aan dat wie in een leuke buurt woont, gelukkiger is en zich beter in zijn vel voelt. Omgekeerd geldt ook: wie gelukkig is, heeft een sterker buurtgevoel. Welke buurten maken ons gelukkig? 

Groene omgeving

Groen zorgt er niet alleen voor dat we ons welkom voelen, maar ook veilig. Verder doet groen het stressniveau dalen, met een positieve impact op de gezondheid als gevolg. Een voorbeeld van zo’n groene buurt in Antwerpen is duurzame stadswijk Nieuw Zuid.

Kindvriendelijke buurt

Buurten waar scholen en speelpleinen aanwezig zijn, dragen bij tot ons buurtgeluk. Dit wordt nog versterkt door plekken waar kinderen veilig op straat kunnen spelen.

Meisje op klimrek

Goede bereikbaarheid

Wanneer we geen grote afstanden moeten afleggen om onze wekelijkse inkopen te doen, zijn we doorgaans gelukkiger.

Weinig verkeersdrukte

We zijn tevredener over onze buurt als we ons weinig of niet ergeren aan het verkeer. Dat houdt in dat we gemakkelijk veel met de fiets kunnen doen, weinig last ondervinden van straatlawaai en er weinig auto’s door de straten rijden.

Twee vrouwen in een koffiehuisje

Sociaal contact

We voelen ons goed in ons vel met een netwerk van buren die ons helpen waar nodig en uitgroeien tot echte vrienden. Buurtfeesten, small talk in de lokale winkeltjes en een dagelijkse begroeting op straat dragen bij tot dat geluksgevoel.

Bron: http://www.kidsenjongeren.nl/wp-content/uploads/2012/09/trendrapport_nl.pdf