Nieuwe sites krijgen openbaar vervoer

Antwerpen tram

Vier stadsontwikkelingsgebieden genieten in de toekomst van een betere verbinding met het openbaar vervoer in Antwerpen. Eén van deze sites is Nieuw Zuid.

Optimalisatie openbaar vervoer in Antwerpen

Stad Antwerpen, NMBS, het havenbedrijf en de Lijn kwamen tot een akkoord om het openbaar vervoer voor de vier sites te optimaliseren. Tot deze sites behoren Park Spoor Oost, Nieuw Zuid, Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Berchem.

Gemeenschappelijke visie

Schepen Rob Van de Velde (N-VA) licht toe: “De bedoeling is om de mobiliteit af te stemmen op deze stadsontwikkelingsgebieden. Vroeger werden projecten al te vaak afgebroken door tegengestelde belangen. Voortaan engageren alle partners zich om samen te werken tot één en gemeenschappelijk gedragen visie ontstaat. Daarbij denken we voor Antwerpen-Zuid bijvoorbeeld aan een verplaatsing van dat station. Hierdoor wordt het bedrijventerrein Blue Gate en de woonwijk Nieuw Zuid beter bereikbaar.”

Bron: Het Laatste Nieuws, 27 maart 2014.