Nieuw Zuid spil in economisch miljoenenproject van Europa

Nieuw Zuid Antwerpen

De stad Antwerpen heeft in de wijk Nieuw Zuid ‘Circular South’ gelanceerd, een Europees project dat een circulaire economie op wijkniveau in de praktijk wil brengen. Inwoners worden gestimuleerd om energie en water zo efficiënt mogelijk te verbruiken en zo weinig mogelijk afval te produceren. Het Urban Innovative Actions fonds van de Europese Commissie investeert 5 miljoen euro in het project.

Bij circulaire economie wordt zoveel mogelijk ingezet op hergebruik van grondstoffen en eindproducten. De bewoners van Nieuw Zuid in Antwerpen worden ertoe aangezet dat in de praktijk te brengen door middel van onder meer een wedstrijd rond het inleveren van statiegeldflessen, een uitdaging om 100 dagen lang geen afval te produceren en experimenten rond het afstemmen van hun dagelijkse gedrag op de actuele beschikbaarheid van natuurlijke bronnen, zoals water en wind. Ze kunnen online hun energie- en waterverbruik monitoren en op dagen met veel zon en wind krijgen ze de suggestie om toestellen die veel energie verbruiken, zoals een wasmachine, overdag aan te zetten.

De stad Antwerpen investeert er ook samen met de Kringwinkel in een ontmoetingsplek waar diensten worden aangeboden rond herstel en hergebruik. “Het slagen van het project hangt af van het engagement van de bewoners”, beseft schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Het gaat om een manier om een bepaalde ingesteldheid aan te wakkeren en te stimuleren: een duurzaam bewustzijn met voordelen voor iedereen. Zo zullen de bewoners hun energiefactuur zien slinken, maar net zo goed beloond worden voor het afval dat ze besparen.”

 

Uit: gva.be, 09-11-2017