Infomoment warmtenet voor inwoners Nieuw Zuid

warmtenet op Nieuw Zuid Antwerpen

Duurzame site Nieuw Zuid maakt gebruik van het eerste warmtenet in Vlaanderen dat wordt voorzien van zonnecollectoren. Zo’n warmtenet voorziet alle 2.000 woningen op de Nieuw Zuid site van energie. Hoe dit in zijn werk gaat? Dat kom je te weten tijdens het infomoment op zaterdag 15 juli. 

Elk appartement op Nieuw Zuid is aangesloten op het warmtenet, een collectieve energievoorziening voor alle inwoners van Nieuw Zuid. Aangezien het gebruik van zo’n warmtenet nog zeer nieuw is, voorziet Infrax een collectief infomoment voor alle inwoners van Nieuw Zuid. Hier krijg je meer uitleg over de werking van het warmtenet, de aansluiting in je appartement, de warmtemeter die het verbruik meet, enzovoort.

Deelnemen is gratis

Schrijf je daarom in vóór maandag 10 juli. Inschrijven doe je via warmteagent@infrax.be
Vermeld je naam en het aantal personen. Deelnemen is gratis.

Uitleg door de warmteagent

Het infomoment gaat zaterdag 15 juli om 10u van start aan het Pakhuis, op Vlaamse Kaai 76. Op deze dag geven medewerkers van Infrax, meer uitleg over de werking van het warmtenet. Hierbij ga je samen met hen op wandel op Nieuw Zuid waarbij je een bezoek brengt aan een technisch lokaal en het nieuwe warmtepaviljoen. Achteraf kan je vragen stellen aan de warmteagent onder het genot van een drankje.