Nieuw Zuid is pilootzone voor nieuwe warmtebeleid van Stad Antwerpen

Tegen 2050 wil Antwerpen een klimaatneutrale stad zijn. Die ambitie is niet nieuw, maar ze werd vorige maand wel plots een stuk concreter. In aanloop naar de gemeenteraad maakte het schepencollege een warmtezoneringskaart op, die als blauwdruk moet dienen voor een nieuw en duurzaam warmtebeleid. Nieuw Zuid krijgt op de warmtezoneringskaart een centrale plek: het wordt één van de 9 pilootzones voor het nieuwe plan van aanpak.

Fossielvrije verwarming op maat

De stad deed samen met Fluvius onderzoek naar warmtenetten, warmtepompen en hernieuwbaar gas. Op basis van het onderzoek formuleert het college nu verschillende duurzame alternatieven om de gebouwen op zijn grondgebied fossielvrij te verwarmen. Dankzij de zoneringskaart kan het plan op bijna microscopisch niveau aangepast worden aan de verschillende wijken. Zo krijgt elke wijk een plan op maat.

Op basis van de warmtezoneringskaart werd een plan van aanpak opgesteld, specifiek voor de warmtenetten in Antwerpen. Het college legt dit plan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Op termijn creëert Antwerpen fossiel- en CO2-vrije verwarming voor volledige stadsdelen. Het spreekt daarom van de Grote Warmteverbinding.

Verplichte aansluiting op warmtenet in Nieuw Zuid

Dat Nieuw Zuid een van de 9 pilootzones is, hoeft niet te verwonderen. Al van bij de start van het project was een centraal warmtenet een van de innovatieve pijlers van de duurzame buurt. In het RUP werd dan ook al een aansluitverplichting opgenomen. Zodra de koppeling van het warmtenet op Nieuw Zuid op de restwarmte van de omringende industrie mogelijk is, wordt de aansluiting op het warmtenet via vergunningen gewaarborgd.

Als het plan door de gemeenteraad wordt goedgekeurd, zal stad Antwerpen samen met Fluvius, het Havenbedrijf Antwerpen, Fineg, de provincie Antwerpen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij de warmtenetten verder concretiseren en uitrollen.

Triple Living, uitzichten op Nieuw Zuid Antwerpen