Interview met warmteagent David Dubrulle

Onlangs interviewden we David Dubrulle van Warmte@Zuid, warmteagent van duurzame site Nieuw Zuid. David vormt het aanspreekpunt voor het warmtenet van de nieuwe woonsite in Antwerpen.

Ijkpunt van Vlaanderen

“Samen met de projectontwikkelaar en stad Antwerpen willen we er een modelwijk van maken. Het is de bedoeling dat dit het ijkpunt wordt voor warmtenetten binnen Vlaanderen.”

Warmte voor de hele stad

“De bedoeling is om vanuit Nieuw Zuid en vooral vanuit de transportleiding die vanuit de verbrandingsoven van ISVAG gaat komen verder ‘t stad in te trekken en proberen om zoveel mogelijk gebouwen aangesloten te krijgen op een warmtenet.”

Uitleg warmtenet op Nieuw Zuid Antwerpen
© Warmte@Zuid

Wat is een warmtenet?

“Dat is een collectief warmtesysteem waarbij verschillende gebouwen – in deze wijk 39 gebouwen –  aangesloten zijn op een ondergronds leidingnet dat door de wijk loopt. En waar de warmte geproduceerd wordt op één centrale locatie.”

De voordelen

“Zo’n warmtenet brengt tal van voordelen met zich mee. Zo wordt de klassieke stookruimte waarin een normaal gebouw de ketels staan, vervangen door een warmteafgiftestation. Dat is al een eerste ontzorging voor de klant, want het beheer van de warmteafgiftestations ligt volledig bij Infrax. ”

“Een tweede groot voordeel is de vermindering in CO2-uitstoot. Een appartementsgebouw met 40 appartementen is voorzien van een klassieke ketelopstelling. Dit betekent ook een uitlaat van 40 individuele ketels. Dat wordt hier vervangen door één centrale waar die warmte wordt geproduceerd.

“Daarnaast is warmte produceren op grote school veel rendabeler. De productie is veel stabieler en ook veel efficiënter omdat we werken op industriële schaal.”