Nieuw Zuid voorbeeld voor circulaire economie

Zonsondergang op Zuidertuin op duurzame site Nieuw Zuid

Nieuw Zuid wordt een toonvoorbeeld van circulaire economie. Stad Antwerpen zoekt steeds naar innovatieve manieren om de stad te verbeteren op vlak van klimaat, energie, en technologie om zo de stad van de toekomst te creëren.

Bootcamp

De Stad wil circulaire economie naar Antwerpen brengen. Om dit in de toekomst te kunnen verwezenlijken dienen studenten en young professionals, die onze toekomstige stad moeten vormgeven, vaardigheden en kennis te ontwikkelen op vlak van circulaire economie. Daarom organiseert Stadslab2050 samen met verschillende betrokken partijen een bootcamp rond circulaire economie. Hierbij worden jongeren ondergedompeld in een divers programma waarbij professionele vaardigheden worden opgebouwd rond circulaire economie.

Nieuw Zuid & circulaire economie

Nieuw Zuid wordt in deze bootcamp gebruikt als voorbeeld om ideeën te ontwikkelen rond circulaire economie. Deze duurzame woonwijk is nog volop in ontwikkeling, wat betekent dat er nog veel mogelijkheden zijn, zoals de integratie van een circulaire economie. Nieuw Zuid is een woonwijk die uitblinkt in duurzame maatregelen. Zo wordt de gehele wijk aangesloten op een centraal warmtenet, wordt er gebruik gemaakt van groendaken en haalt Nieuw Zuid vlot de passiefnorm.  Meer info over de duurzame maatregelen op Nieuw Zuid lees je hier.

Circulaire economie

Wat houdt circulaire economie juist in? Momenteel werken bedrijven nog vooral met een lineaire economie, waarbij productieprocessen eindigen in afvalstoffen die nog niet opnieuw verwerkt kunnen worden. Circulaire economie is een economisch systeem waarbij de herbruikbaarheid van producten worden gemaximaliseerd én de waardevernietiging wordt geminimaliseerd. Dit heeft niet alleen een positief effect op de natuur, maar ook op jobcreatie, geldbesparing en de levensduur van moeder natuur. Meer informatie over circulaire economie kan je hier lezen.