Nieuw Zuid vinkt alle duurzaamheidscriteria af

groene woonsite Nieuw Zuid

Nieuw Zuid voldoet aan alle 6 criteria waaraan een duurzame woonwijk volgens stad Antwerpen moet voldoen. Dit kadert in het ambitieuze klimaatbeleid van stad Antwerpen, dat beoogt om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Waaraan moet een duurzame woonwijk zoals Nieuw Zuid volgens stad Antwerpen voldoen?

1. Doordachte infrastructuur en groen

Een duurzame woonwijk moet voorzien in nieuwe functies en de bestaande beplanting zoveel mogelijk behouden en aanvullen. Zo is Nieuw Zuid een gemengde woonwijk waarbij verschillende functies worden gecombineerd. De site combineert wonen met werken en winkelen en is bovendien voorzien van een park van 6 hectare.

2. Bereikbaarheid en mobiliteit

Nieuw Zuid is makkelijk bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en met de wagen. Zo bevinden er zich op wandelafstand van de site verschillende tram- en Velo-stations. Daarnaast is de site autoluw, waarbij bijna alle parkeerplaatsen zich ondergronds bevinden.

Velo-station in Antwerpen

3. Natuurlijk waterbeheer

Nieuw Zuid maakt gebruik van wadi’s. Deze ondiepe groene verzamelplekken voor natuurlijk water laten het regenwater langzaam opnieuw opnemen in de bodem. Verder wordt het hemelwater zoveel mogelijk opgevangen door groendaken en groen in de wijk.

4. Duurzame materialen

Bij de ontwikkeling van Nieuw Zuid wordt in elke fase van de ontwikkeling nagedacht over duurzame materialen. Zo wordt de uitgegraven grond op de Nieuw Zuid site bijvoorbeeld niet afgevoerd, maar plaatselijk hergebruikt.

Sorteerstraat in Antwerpen

5. Energiezuinig wonen

Nieuw Zuid maakt gebruik van een centraal warmtenet, waarbij in plaats van gas, warm water wordt vervoerd om de gebouwen te verwarmen. Dit zorgt er voor dat er geen aparte verwarmingsinstallatie per unit meer nodig is.

6. Optimaal leefcomfort

Nieuw Zuid heeft een grote variatie aan woningaanbod, waar veel aandacht wordt besteed aan akoestisch comfort en warmte recuperatie. Daarnaast wordt het huisvuil ondergronds opgeslagen door middel van sorteerstraatjes. Hierdoor bevindt er zich geen vuilnis meer op straat en hoeft het vuilnis ook niet meer thuis worden bewaard.

Nieuw Zuid tikt alle 6 duurzaamheidscriteria van stad Antwerpen af en draagt bij tot het klimaatneutraal worden tegen 2050. Het volledige artikel over de duurzaamheidscriteria van de Stad kan je hier lezen.