Laat het gras maar groeien op Nieuw Zuid!

Nieuw Zuid groeit en bloeit, zelfs in de herfst. Niet alleen werd het uitgestrekte Park Nieuw Zuid aangelegd, maar ook tussen, om en zelfs op de gebouwen werd zoveel mogelijk groen aangeplant.

Nieuw Zuid, waterhuishouding, grachten

De reden daarvoor is simpel: het groen vormt een natuurlijke buffer tegen de opwarming van het klimaat en het helpt om de biodiversiteit in onze stad te herstellen. Bovendien vormen zachte bodems een natuurlijke infiltratiebron voor regenwater en is een groen uitzicht ook gewoon fijn om naar te kijken.

Hoewel het er organisch uitziet, is het landschap op Nieuw Zuid onderdeel van een weldoordacht ontwerp van de gekende landschapsarchitect Bas Smets. Hij volgde de lijnen van het oorspronkelijke spoorwegennet en koos ervoor om zoveel mogelijk te werken met inheemse plantensoorten, om zo lokale vogels, insecten en kleine diertjes aan te trekken. Om hun biotoop niet te verstoren wordt er zo weinig mogelijk gesnoeid en blijft het gras soms wat langer staan. Want zeker in de natuur is less echt more. Hoe minder er ingegrepen wordt, hoe meer de biodiversiteit weer kan bloeien.

En dat is in een stad als Antwerpen broodnodig.