Kaaipark voor Nieuw Zuid komt er!

Goed nieuws voor de bewoners van Nieuw Zuid: het Antwerpse stadsbestuur keurde vorige week het schetsontwerp voor het toekomstige Kaaipark goed. Concreet: tegen 2024 komt er ter hoogte van Nieuw Zuid een groene zone van 5 hectare bij, waar bewoners kunnen ontspannen en tot rust komen.

Een definitief ontwerp voor de kaaivlakte is er pas volgend jaar. Voor het zover is, wordt eerst het schetsontwerp verder uitgewerkt en krijgen ook de bewoners van Nieuw Zuid de kans om hun zegje over de nieuwe groeninjectie te doen.

Volgens Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling, wordt het Kaaipark een mix van verschillende zaken: “Het gaat heel groen zijn, met een echt bos, maar door het park zullen paden lopen, die uitkomen op de waterkering. Op die manier willen we de band met de Schelde herstellen. We voorzien ook ruimte voor kleinschalige evenementen en er komen twee à drie al dan niet tijdelijke paviljoenen met ruimte voor horeca.”

“De waterkeringsmuur ter hoogte van Nieuw Zuid ligt heel dicht tegen de Schelde, waardoor we erachter heel sterk kunnen gaan vergroenen”, aldus De Ridder. “In noordelijker gelegen delen van de Scheldekaaien is dat niet altijd mogelijk.”

Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg van de kaaivlakte starten in 2022. Tegen 2024 moet het nieuwe park helemaal klaar zijn.