Interview met communitymanager Nieuw Zuid

Buurt aan de stroom interviewde onlangs Geert Allaert van stad Antwerpen. Hij is communitymanager van SamenZuid, de buurtwerking op duurzame site Nieuw Zuid Antwerpen. Zijn taak bestaat in het begeleiden van de bewoners naar een zelfstandige community.

Community SamenZuid

De community van Nieuw Zuid noemen we SamenZuid. Met deze community proberen we de inwoners van Nieuw Zuid zichzelf te doen organiseren. Het idee achter SamenZuid is: mensen komen hier wonen, ze zijn nieuw, moeten hun weg vinden in de wijk en moeten hun weg vinden in de stad Antwerpen. Wij proberen met allerlei initiatieven mensen in de wijk samen te brengen.

Het SamenZuid buurtfeest in maart ''17 op Nieuw Zuid Antwerpen
Het SamenZuid tuinfeest in maart ’17 op Nieuw Zuid Antwerpen

Activiteiten SamenZuid

De inwoners van Nieuw Zuid vragen ons voortdurend naar mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Daar is het idee rond ontstaan om iets rond groen te doen in de wijk, zoals een marktje of iets dergelijks. Naar aanleiding daarvan hebben we dan het SamenZuid tuinfeest gehouden in maart.

Toekomst SamenZuid

In de toekomst zullen er verschillen evenementen blijven doorgaan. Dat gaat dan vooral over informatiesessies en vergaderingen. Omdat er ook steeds nieuwe bewoners bijkomen en de wijk groter wordt, willen we op regelmatige basis kennismakingsevenementen organiseren.

SamenZuid buurtfeest in oktober '17 op Nieuw Zuid Antwerpen
SamenZuid buurtfeest in oktober ’17 op Nieuw Zuid Antwerpen

Duurzame community

Nieuw Zuid is een experiment waarbij we een nieuwe wijk vanaf nul uitbouwen op een zo duurzaam mogelijke manier. Daarnaast proberen wij met SamenZuid een duurzame gemeenschap te ontwikkelen in diezelfde wijk.

Word lid

Hierbij willen we een warme oproep doen aan de inwoners van Nieuw Zuid om zo snel mogelijk lid te worden van onze gemeenschap. Dat is heel simpel, je kan heel actief of heel toekijkend lid worden via onze website, via onze Facebookgroep of via een e-mail naar info@samenzuid.be.