Voorontwerp voor Ringpark Zuid is goedgekeurd

De komende jaren zal stad Antwerpen het op- en afrittencomplex ter hoogte van Antwerpen Zuid, Nieuw Zuid, Hoboken en het Kiel aanpakken. Door de zogenaamde spaghettiknoop compacter te maken, wordt er ruimte vrijgemaakt voor kwalitatief groen. Het voorontwerp voor het nieuwe Ringpark Zuid, dat aansluit op het park van Nieuw Zuid, werd zopas goedgekeurd door het Antwerpse schepencollege. Een kort overzicht…

Wat is Ringpark Zuid?

Ringpark Zuid is één van de zeven toekomstige Ringparken rond de stad. De heraanleg is een project van de Vlaamse overheid en stad Antwerpen. Omwille van de openbare vervoersknoop ter hoogte van station Antwerpen-Zuid, zijn ook de NMBS en De Lijn bij het project betrokken.

Door Knoop Zuid, het op- en afrittencomplex Antwerpen-Zuid, compacter te maken en de A112 overkappen, komt er nieuwe, toegankelijke groene ruimte vrij tussen het Kiel, de Tentoonstellingswijk, Antwerpen-Zuid, de Brederodewijk en Nieuw Zuid. De nieuwe buurtparken en het vrijgekomen bermenlandschap vormen ecologische verbindingen tussen waardevolle natuurgebieden zoals de Hobokense Polder en de andere Ringparken. De buurtparken zijn gericht op de behoeften van de omwonenden. Het bermenlandschap is gericht op ecologie. Ze hebben een belangrijke functie in de waterhuishouding in de buurt en brengen verkoeling voor de omliggende wijken. De groene bermen kunnen ook ingezet worden om de lucht- en geluidskwaliteit in de omgeving te verbeteren.

Wat staat er te gebeuren aan de kant van Nieuw Zuid?

Ringpark Zuid
foto: ontwerpteam Ringpark Zuid

Door de Singel ter hoogte van ’t Zuid te verleggen, komt er op de Bolivarplaats meer ruimte voor horeca met terrassen. Zo wordt er achter het justitiepaleis ook ruimte vrijgemaakt voor het Leienpark. Via de promenade die achter het justitiepaleis doorloopt, vormt dat een verbinding tussen de Konijnenwei en het park van Nieuw Zuid. Buurtbewoners vinden er extra ruimte voor sport en spel, maar de vrijgekomen groenruimte zorgt ook voor nieuwe mogelijkheden om regenwater te bufferen. Zo biedt het een oplossing voor de regelmatige wateroverlast in de Brederodewijk. Ter hoogte van het bermenlandschap wordt het park wilder en avontuurlijker.

Op de restanten van de oude afrit ten zuiden van het Justitiepaleis en langs de Konijnenwei, komt een jeugd- en ontmoetingsplein. Daar kunnen tieners skaten of basketten. Het Brederodeplein vlakbij het station Antwerpen-Zuid wordt een plek voor senioren en families met kleine kinderen.

Meer weten over het voorontwerp? Neem dan een kijkje op de site van De Grote Verbinding. Daar wordt het hele plan uit de doeken gedaan. De komende twee jaar wordt het voorontwerp uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan. Als alles vlot verloopt, kunnen de werken in 2025 starten.