Interview met projectregisseur Nieuw Zuid

Buurt aan de stroom interviewde Maud Coppenrath, projectregisseur van Nieuw Zuid. Zij volgt de projecten op van A tot Z. Daarnaast is ze het aanspreekpunt binnen de Stad en naar externe partijen toe. In dit interview vertelt ze meer over de 5 ambities die aan de basis liggen van het Nieuw Zuid masterplan.

5 ambities van Nieuw Zuid

Hoe bepaal je zo’n ruimtelijke voorwaarden? Dat doen we door onderzoek te doen naar de behoeften in de buurt en de maatschappelijke tendensen, die passen binnen de beleidsdoelstellingen van stad Antwerpen. We stellen vragen zoals: Wat zou wenselijk zin om daar te realiseren? Op die manier zijn de 5 ambities die aan de basis liggen van het masterplan onder andere gegroeid en ontstaan.

Ambitie 1: Gemengde wijk

De eerste ambitie is een gemengde wijk. Het was belangrijk dat de wijk een mix werd van verschillende gebouwen, geschikt voor alle leeftijden. Zo bekomen we een levendige en gemengde wijk.

Levendige wijk Nieuw Zuid in Antwerpen

Ambitie 2: Duurzaam

Het hele aspect van duurzaamheid was voor ons ook zeer belangrijk. Dit hebben we in de ruimtelijke voorwaarden geschreven onder de algemene vorm. Op deze manier kunnen we dit ook nog flexibel houden en meegroeien met de nieuwe duurzame technieken en daarbovenop ook met de marktvraag.

Ambitie 3: Flexibiliteit

De flexibiliteit is niet alleen belangrijk op vlak van duurzaamheid. Ook omdat het project zo’n groot gebied omhelst – in totaliteit een kleine 30 hectare – is flexibiliteit belangrijk. Daarom hebben we het project gefaseerd, zodanig dat er bijsturingen mogelijk zijn. Die fasering was ook belangrijk om aansluitend te kunnen bouwen op het huidige weefsel van ’t Zuid.

Het park van Nieuw Zuid in Antwerpen

Ambitie 4: Mobiliteit

De vierde ambitie leunt aan bij de tweede ambitie rond duurzaamheid. Het is namelijk zeer belangrijk dat je goed nadenkt over de bereikbaarheid en de ontsluiting van de gebouwen, vertrekkende vanuit de leefbaarheid voor de bewoners, voetgangers en fietsers.

Ambitie 5: Groen

De laatste ambitie heeft te maken met het groene karakter. We wilden er vanaf het begin al een park realiseren op wijkniveau. Een park op wijkniveau betekent dat dit een grootte van minstens 10 hectare heeft. Op die manier kan het park alle mensen binnen een afstand van 800 meter bereiken.