Spaghettiknoop op het Antwerpse Zuid wordt ontward

Goed nieuws voor wie regelmatig langs de zuidkant de stad inrijdt. De zogenaamde Spaghettiknoop, het knooppunt van de A12 en de Antwerpse ring, krijgt een broodnodige facelift.

In afwachting van Oosterweel, dat het gebied ter hoogte van het Antwerpse Zuid en Nieuw Zuid over enkele jaren wil overkappen, slaan stad Antwerpen en Vlaanderen nu al de handen in elkaar om de verkeerssituatie in het gebied veiliger en efficiënter maken.

Vlaanderen zal het grootste deel van de werken en de kosten voor haar rekening nemen. De stad zal voornamelijk instaan voor het aanleggen van fietspaden en groen.

Enkele van de voorgestelde ingrepen aan de Spaghettiknoop:

  • De Singel wordt vanop de Desguinlei langs het spoor doorgetrokken tot aan de Scheldekaaien. Zo kan de Bolivarplaats in de toekomst een plein worden zonder druk verkeer.
  • Fietspaden krijgen een betere aansluiting op de bestaande fietsassen. Er worden ook fiets- en voetpaden aangelegd die de Scheldekaaien met het Zuid verbinden.
  • De Leien worden doorgetrokken tot aan het knooppunt, zodat het verkeer gemakkelijker in en uit de stad kan. Zo wordt het in de toekomst relatief eenvoudig om de Konijnenwei en het toekomstige park van Nieuw Zuid met elkaar te verbinden en zo de hoeveelheid groene ruimte drastisch te vergroten.
  • Het verkeer op een deel van de Kolonel Silvertopstraat wordt gesplitst. Langs de zijde van het station Antwerpen Zuid wordt de straat gereserveerd voor fietsers en voetgangers. Naast de bestaande brug komt er een tweede brug, die het autoverkeer scheidt van de overige weggebruikers.
  • Het station Antwerpen-Zuid wordt opgewaardeerd.

Eind april keurde het Antwerpse schepencollege de ambitienota Knoop Zuid goed. De werken zouden over drie tot vier jaar van start kunnen gaan.