“Nieuw Zuid is een voorbeeld op het gebied van waterbeleid”

 

hand met regendruppels
In De Standaard van 4 augustus 2018 opperde hydroloog Patrick Willems (KU Leuven) voor meer ‘hemelwaterneutrale’ steden naar het voorbeeld van Nieuw Zuid.

Volgens Willems moeten steden meer in onverharde ruimte en groen voorzien, en minder in asfalt. Er moeten meer stenen gebruikt worden waarlangs water kan sijpelen en onder pleinen moeten grote hemelwaterputten geïnstalleerd worden om regenwater op te vangen. Die kunnen op hun beurt gekoppeld worden aan lokale zuiveringsinstallaties.

“Bij elk ruimtelijk project moet daar rekening mee gehouden worden,” zegt de expert van KU Leuven. “Zoals in Antwerpen. Nieuw Zuid wordt een wijk die volledig ‘hemelwaterneutraal’ is. Laten we dat als voorbeeld nemen voor andere stedelijke omgevingen.”

Nieuw Zuid is hemelwaterneutraal

Het regenwater dat op het gebied van Nieuw Zuid valt, wordt niet afgevoerd, maar geleidelijk aan de natuur en de grond teruggegeven via een verbonden netwerk van grachten, groene perken, regenwaterputten, ondergrondse bufferbekkens en grote reservoirs.

wadipark op duurzame site op Nieuw Zuid te Antwerpen
Vlaanderen is een kwetsbare regio

Vlaanderen is een erg dichtbevolkte regio. Ook al hebben we het gevoel dat het vaak regent, toch is er door de hoge bevolkingsdichtheid weinig water ter beschikking. Een zesde van het grondoppervlak is verhard, waardoor het weinig water dat we hebben moeilijk tot in de bodem kan doordringen. Door de klimaatverandering komen er bovendien meer droogteperiodes en meer periodes met felle regen. Dat maakt dat het des te noodzakelijker wordt om een systeem te vinden om regenwater op te slagen en in te zetten wanneer het nodig is. Op veel plekken is het huidige watersysteem daar nog niet toe in staat.

(bron: dS, 4 augustus)